Fastsættelse af prisloft for damp for AffaldPlus for 2011 og 2012

Journalnummer: 
J.nr. 1021-12-123
Dato for afgørelse: 
Mandag, 4 marts, 2013 - 01:00
Dato for offentliggoerelse: 
Onsdag, 6 marts, 2013 - 01:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Prisloft, damp, prisloftbekendtgørelsen, konkret skøn, meromkostninger
Lovgivningsområde: