Energitilsynets besvarelse til Ankenævnet på Energiområdet om forståelsen af Energitilsynets tilkendegivelse om grundlaget for beregning af udtrædelsesgodtgørelse

Journalnummer: 
J.nr. 1021-11-58
Dato for afgørelse: 
Mandag, 19 marts, 2012 - 01:00
Dato for offentliggoerelse: 
Torsdag, 22 marts, 2012 - 01:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Afgørelsesbegrebet, tilkendegivelse, vejledende udtalelse, udtrædelsesgodtgørelse.
Lovgivningsområde: