Energitilsynets afvisning af at rejse en tilsynssag om de regnskabsmæssige forhold og taksterne for varme fra Store Merløse Varmeværk A/S.

Journalnummer: 
J.nr. 1021-12-146
Dato for afgørelse: 
Torsdag, 31 januar, 2013 - 01:00
Dato for offentliggoerelse: 
Fredag, 1 februar, 2013 - 01:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Energitilsynet, tilsynsmyndighed, pligt til at behandle klager, afgørelsesbegrebet, klagefrist Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form
Lovgivningsområde: