Energitilsynets afgørelse om omfanget af meddelt aktindsigt hos Holbæk Forsyning A/S stadfæstet 

Journalnummer: 
J.nr. 1021-11-7
Dato for afgørelse: 
Fredag, 3 juni, 2011 - 02:00
Dato for offentliggoerelse: 
Fredag, 9 september, 2011 - 02:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Aktindsigt, offentlighedsloven, kollektivt varmeforsyningsanlæg.
Form: 
Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form.
Lovgivningsområde: