Energinet.dk' overskudsdisponering for regnskabsåret 2005 - anmodning om opsættende virkning

Journalnummer: 
J.nr. 11-495.
Dato for afgørelse: 
Tirsdag, 10 juli, 2007 - 02:00
Dato for offentliggoerelse: 
Tirsdag, 11 marts, 2008 - 01:00
Lovgivningsområde: