Energiklagenævnets sekretariat

Energiklagenævnets administration varetages af et sekretariat, som fagligt ledes af en Teamleder. Sekretariatet rådgiver nævnet, forbereder nævnets sager samt udarbejder udkast til afgørelse i sagerne. Sekretariatet træffes i kontortiden, som er mandag - fredag kl. 9.00 - 15.00, se nedenfor.

Sekretariatet består af følgende medarbejdere:
 
Fuldmægtig, cand.jur. Elisa Dudu Özcan
Fuldmægtig, cand.jur. Rasmus Bjerre Bach
Fuldmægtig, cand. jur. Sibel Saricam
Fuldmægtig, cand. jur. Helle Qvortrup Tvilum Bachmann
Fuldmægtig, cand. jur. Line Holst Juhl 
Specialkonsulent, cand.jur. Stine Bukdahl
Teamleder, specialkonsulent, cand.jur. Annemette Træholt Thrane
 

Pressekontakt: Kontorchef Christian Højgaard, tlf. nr. 72 40 56 00 (mail: chg@naevneneshus.dk)


Bemærk om udløb af klagefrister og kontortiden: I de tilfælde, hvor klagen skal indgives direkte til Energiklagenævnet, skal klagen være Energiklagenævnet i hænde inden for kontortid på dagen for klagefristens udløb. Det vil sige inden kl. 15.00 på en åbningsdag. Dette gælder uanset om klagen fremsendes med post eller pr. e-mail eller på anden måde. Klageren bærer risikoen for eventuel forsinkelse i forbindelse med klagens fremsendelse.