Energiklagenævnets sekretariat

Energiklagenævnets administration varetages af et sekretariat, som fagligt ledes af en Teamleder. Sekretariatet rådgiver nævnet, forbereder nævnets sager samt udarbejder udkast til afgørelse i sagerne. Sekretariatet træffes i kontortiden, som er mandag - fredag kl. 10.00 - 14.00, se nedenfor.

Sekretariatet består af følgende medarbejdere:
 
Fuldmægtig, cand.jur. Rasmus Bjerre Bach
Fuldmægtig, cand. jur. Sibel Saricam
Fuldmægtig, cand. jur. Helle Qvortrup Tvilum Bachmann
Fuldmægtig, cand. jur. Line Holst Juhl 
Teamleder, specialkonsulent, cand.jur. Annemette Træholt Thrane
 

Pressekontakt: Områdechef Susanne Kirkegaard Brodersen, tlf. nr. 72 40 56 00 (mail: skb@evm.dk)


Bemærk om udløb af klagefrister og kontortiden: I de tilfælde, hvor klagen skal indgives direkte til Energiklagenævnet, skal klagen være Energiklagenævnet i hænde inden for kontortid på dagen for klagefristens udløb. Det vil sige inden kl. 15.00 på en åbningsdag. Dette gælder uanset om klagen fremsendes med post eller pr. e-mail eller på anden måde. Klageren bærer risikoen for eventuel forsinkelse i forbindelse med klagens fremsendelse.