Energiklagenævnet stadfæstede Energitilsynets afgørelse af 6. marts 2009 om partsstatus i sag om E.ON Varme Danmark APS' prisfastsættelse

Journalnummer: 
J.nr. 1021-149
Dato for afgørelse: 
Mandag, 30 november, 2009 - 01:00
Dato for offentliggoerelse: 
Mandag, 14 december, 2009 - 01:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Foreningers partsstatus, væsentlig interesse, afgørelsesbegrebet
Lovgivningsområde: