Energiklagenævnet ophævede Energitilsynets afgørelse om aktindsigt i korrespondance mellem Grant Thornton og Energitilsynet

Journalnummer: 
J.nr. 1021-229
Dato for afgørelse: 
Mandag, 30 november, 2009 - 01:00
Dato for offentliggoerelse: 
Mandag, 14 december, 2009 - 01:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Aktindsigt, forvaltningslovens § 14, stk. 1, nr. 3, brevveksling med sagkyndige
Lovgivningsområde: