Efterregulering af forsyningspligtpriser for 2003 og 2004 - anmodning om opsættende virkning

Journalnummer: 
J.nr. 11-451.
Dato for afgørelse: 
Fredag, 14 september, 2007 - 02:00
Dato for offentliggoerelse: 
Tirsdag, 18 september, 2007 - 02:00
Lovgivningsområde: