Efterregulering for år 2007 

Journalnummer: 
J.nr. 1031-10-4-9.
Dato for afgørelse: 
Mandag, 8 november, 2010 - 01:00
Dato for offentliggoerelse: 
Torsdag, 6 januar, 2011 - 01:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Kundekampagne, forbudne selskaber, markedsvilkår, skøn, ugyldighed.
Form: 
Visse oplysninger er udeladt.
Lovgivningsområde: