Efterregulering for år 2004-2006

Journalnummer: 
J.nr. 1031-10-3-6.
Dato for afgørelse: 
Mandag, 8 november, 2010 - 01:00
Dato for offentliggoerelse: 
Torsdag, 6 januar, 2011 - 01:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Reguleringsmodel, benchmarking, afskrivning på goodwill, skøn, tilbagekaldelse.
Lovgivningsområde: