Dispensation fra tilslutningspligt for uopvarmet lagerbygning

Journalnummer: 
J.nr. 1021-11-10
Dato for afgørelse: 
Fredag, 18 november, 2011 - 01:00
Dato for offentliggoerelse: 
Mandag, 21 november, 2011 - 01:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Tilslutningsbekendtgørelsens § 15, stk. 1, nr. 5, jf. § 17, stk. 1, lagerbygning, dispensation.
Lovgivningsområde: