Dispensation fra tilslutningspligt på grund af solvarmeanlæg