Dispensation fra tilslutningspligt - Kalundborg Kommune