Dispensation fra tilslutningspligt for folkepensionist

Journalnummer: 
J.nr. 1021-257
Dato for afgørelse: 
Tirsdag, 18 maj, 2010 - 02:00
Dato for offentliggoerelse: 
Fredag, 21 maj, 2010 - 02:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Dispensation, træfyr, folkepensionist, personlige forhold, økonomiske forhold, tilslutningspligt.
Form: 
Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form
Lovgivningsområde: