Dispensation fra tilslutningspligt 

Journalnummer: 
J.nr. 1021-22
Dato for afgørelse: 
Mandag, 11 august, 2008 - 02:00
Dato for offentliggoerelse: 
Mandag, 11 august, 2008 - 02:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Begrundelse, dispensation, tilslutningspligt
Form: 
Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form
Lovgivningsområde: