Dispensation fra tilslutningspligt 

Journalnummer: 
J.nr. 1021-11-13
Dato for afgørelse: 
Mandag, 31 oktober, 2011 - 01:00
Dato for offentliggoerelse: 
Torsdag, 3 november, 2011 - 01:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Dispensation, tilslutningspligt, ændring, økonomisk situation, særlige tilfælde, forlig, tilslutningsbidrag, tilslutningsbekendtgørelsens § 17, stk. 1.
Form: 
Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form.
Lovgivningsområde: