Dispensation fra tilslutningspligt

Journalnummer: 
J.nr. 1021-11-45
Dato for afgørelse: 
Torsdag, 12 april, 2012 - 02:00
Dato for offentliggoerelse: 
Mandag, 16 april, 2012 - 02:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Stadfæstelse, hjemvisning, folkepensionist, særlige forhold, økonomi, dispensation, tilslutningspligt, bevisvurdering, tilslutningsbekendtgørelsens § 17.
Form: 
Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form.
Lovgivningsområde: