Dispensation fra prisloftbekendtgørelsen til forlængelse af den periode, inden for hvilken varmeafregningsprisen skal nedsættes til maksimalprisen

Journalnummer: 
J.nr. 1021-10-51
Dato for afgørelse: 
Tirsdag, 13 september, 2011 - 02:00
Dato for offentliggoerelse: 
Fredag, 16 september, 2011 - 02:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Prisloftbekendtgørelsen, dispensation, regeludstedende myndighed, hjemmel, partshøring.
Lovgivningsområde: