Dispensation og fritagelse fra tilslutningspligt - projektforslag ikke godkendt

Journalnummer: 
J.nr. 1021-11-25
Dato for afgørelse: 
Onsdag, 26 oktober, 2011 - 02:00
Dato for offentliggoerelse: 
Mandag, 31 oktober, 2011 - 01:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Dispensation, fritagelse, tilslutningspligt, projektforslag, retligt grundlag, ophævelse, tilslutningsbekendtgørelsens § 21, stk. 1, varmeforsyningslovens § 26, stk. 1.
Form: 
Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form.
Lovgivningsområde: