Dispensation fra forblivelsespligt til folkepensionist

Journalnummer: 
J.nr. 1021-245
Dato for afgørelse: 
Mandag, 3 maj, 2010 - 02:00
Dato for offentliggoerelse: 
Onsdag, 12 maj, 2010 - 02:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Forblivelsespligt, personlig dispensation, folkepensionist, tilslutningsbekendtgørelsens § 17, stk. 2.
Form: 
Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form
Lovgivningsområde: