Dispensation fra forblivelsespligt

Journalnummer: 
J.nr. 1021-11-59
Dato for afgørelse: 
Mandag, 2 april, 2012 - 02:00
Dato for offentliggoerelse: 
Onsdag, 11 april, 2012 - 02:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Stadfæstelse, dispensation, forblivelsespligt.
Form: 
Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form.
Lovgivningsområde: