Direkte kundeforhold i henhold til varmeforsyningslovens § 20, stk. 6