Ballerup Kommunes godkendelse af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Ballerup Stationscenter og boligforeningen Bispevangen mv.

Journalnummer: 
J.nr. 1021-263
Dato for afgørelse: 
Mandag, 21 juni, 2010 - 02:00
Dato for offentliggoerelse: 
Tirsdag, 22 juni, 2010 - 02:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Begrundelse (forvaltningslovens §§ 22 og 24), projektforslag, ændring af områdeafgrænsningen mellem naturgas og fjernvarme (projektbekendtgørelsens § 7, stk. 2 og § 24).
Lovgivningsområde: