Anmodning om genoptagelse af Energiklagenævnets afgørelse af 3. marts 2008 vedrørende Energitilsynets afgørelse af 25. september 2007 om anmeldele af takster til Energitilsynet 

Journalnummer: 
J.nr. 1021-258
Dato for afgørelse: 
Mandag, 3 maj, 2010 - 02:00
Dato for offentliggoerelse: 
Torsdag, 17 juni, 2010 - 02:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Genoptagelse.
Lovgivningsområde: