Anmeldelse af tariffer til Energitilsynet - ugyldighed - genoptagelse af Energiklagenævnets afgørelse af 3. marts 2008

Journalnummer: 
J.nr. 1021-10-5
Dato for afgørelse: 
Onsdag, 1 december, 2010 - 01:00
Dato for offentliggoerelse: 
Onsdag, 15 december, 2010 - 01:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Anmeldelse af tarif for fast afgift, ugyldighed, varmeforsyningslovens § 21, stk. 1 og 3, anmeldelsesbekendtgørelsen.
Lovgivningsområde: