Anmeldelse af priser til Energitilsynet 

Journalnummer: 
J.nr. 1021-10-10
Dato for afgørelse: 
Tirsdag, 21 december, 2010 - 01:00
Dato for offentliggoerelse: 
Onsdag, 22 december, 2010 - 01:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Anmeldelse af tarif for fast afgift, ugyldighed, varmeforsyningslovens § 21, stk. 1 og 3, anmeldelsesbekendtgørelsen.
Lovgivningsområde: