Aktindsigt i sagsakter

Journalnummer: 
J.nr. 1024-11-5
Dato for afgørelse: 
Onsdag, 28 september, 2011 - 02:00
Dato for offentliggoerelse: 
Fredag, 30 september, 2011 - 02:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Aktindsigt, offentlighedslovens §§ 4, stk. 1, og 12, stk. 1, nr. 2.
Lovgivningsområde: