Afvisning på grund af manglende klageberettigelse

Journalnummer: 
J.nr. 1021-11-48
Dato for afgørelse: 
Tirsdag, 7 februar, 2012 - 01:00
Dato for offentliggoerelse: 
Tirsdag, 14 februar, 2012 - 01:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Afvisning, klageberettigelse, projektforslag, gasmotor, projektbekendtgørelsens § 29, varmeforsyningslovens § 26, stk. 1.
Form: 
Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form.
Lovgivningsområde: