Afvisning af klage over kommunes vedtagelse af varmeforsyningsplan

Journalnummer: 
J.nr. 1021-12-119
Dato for afgørelse: 
Fredag, 8 juni, 2012 - 02:00
Dato for offentliggoerelse: 
Onsdag, 11 juli, 2012 - 02:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Tilslutningsbekendtgørelsens § 22, afgørelsesbegrebet, varmeplan.
Form: 
Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form.
Lovgivningsområde: