Afslag på dispensation fra tilslutningspligt m.m. - Københavns Energi