Afslag på dispensation fra tilslutningspligt - Københavns Energi