Afslag på dispensation fra reglerne i projektbekendtgørelsen stadfæstet  

Journalnummer: 
J.nr. 1021-11-4
Dato for afgørelse: 
Mandag, 6 juni, 2011 - 02:00
Dato for offentliggoerelse: 
Torsdag, 23 juni, 2011 - 02:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Projektbekendtgørelsens §§ 6, 15, 24 og 28, dispensation, øget varmebehov.
Lovgivningsområde: