Afslag på dispensation fra forudsætningsskrivelse - Tønder