Afskrivning af goodwill i priserne overfor forsyningspligtkunderne