Afgørelser

ListevisningViser 51 - 60 af 1731
8. maj 2018
Klage afvist på grund af overskredet klagefrist (18/00370)
Anonymiseret
Klagefrist overskredet - ikke oprejsningsbevilling - ingen undskyldende omstændigheder - lovbekendtgørelse nr. 523 af 22. maj 2017 om varmeforsyning.
Dato for offentliggørelse: 14. august 2018
1. maj 2018
Skive Kommunes afgørelse om godkendelse af projektforslag for etablering af flisfyret kedelcentral og udvidelse af forsyningsområdet i Skive stadfæstet (18/00185)
Projektforslag - det samfundsøkonomiske mest fordelagtige projekt - ikke tilslutnings- eller forblivelsespligt - projektbekendtgørelsen.
Dato for offentliggørelse: 9. august 2018
30. april 2018
Stadfæstelse af Energitilsynets afgørelse om afslag på genoptagelse (18/00196)
Energitilsynet - forhøjelse af indtægtsrammer - reguleringsregnskab - elforsyningsloven
Dato for offentliggørelse: 9. august 2018
25. april 2018
Klage afvist på grund af overskredet klagefrist (18/00649)
Anonymiseret
Klagefrist overskredet - ikke oprejsningsbevilling - ingen undskyldende omstændigheder - lovbekendtgørelse nr. 999 af 29. juni 2016 om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet.
Dato for offentliggørelse: 14. august 2018
18. april 2018
Egedal Kommunes godkendelse af projektforslag i Stenløse (område 7) hjemvist på grund af mangelfuld begrundelse og manglende partshøring (18-00375)
Egedal Kommune, projektforslag, forvaltningslovens §§ 19, 22 og 24, mangelfuld begrundelse, manglende partshøring, hjemvisning
Dato for offentliggørelse: 23. april 2018
18. april 2018
Egedal Kommunes godkendelse af projektforslag i Stenløse (område 6) hjemvist på grund af mangelfuld begrundelse og manglende partshøring (18-00376)
Egedal Kommune, projektforslag, forvaltningslovens §§ 19, 22 og 24, mangelfuld begrundelse, manglende partshøring, hjemvisning
Dato for offentliggørelse: 23. april 2018
13. april 2018
Godkendelse af projektforslag om fjernvarmeforsyning af Nordborg, Havnbjerg, Svenstrup, Guderup og Egen stadfæstet (18/00172)
Sønderborg Kommune, varmeforsyning, projektforslag, biomasseanlæg, samfundsøkonomiske beregninger, rammerne for kommunens skøn, inhabilitet
Dato for offentliggørelse: 19. april 2018
3. april 2018
Klage afvist på grund af overskredet klagefrist (18/00405)
Anonymiseret form
Energistyrelsen, afvisning, klagefrist overskredet, ikke undskyldende omstændigheder, lovbekendtgørelse nr. 999 af 29. juni 2016 om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet
Dato for offentliggørelse: 3. april 2018
19. marts 2018
Klage over energimærkningsrapport - registrering af opvarmet areal (18/00164)
Anonymiseret
Klage over energimærkningsrapport, Håndbog for energikonsulenter 2014, korrekt registrering af ejendommens opvarmede areal, varmepumpe, el-paneler, brændeovn, åben forbindelse mellem stue og 1. sal, lov om fremme af energibesparelser i bygninger
Dato for offentliggørelse: 22. marts 2018
6. marts 2018
Stadfæstelse af Energistyrelsens afgørelse om fastholdelse af energimærkningsrapporten, da energikonsulenten havde fulgt gældende retningslinjer for energimærkningen på indberetningstidspunktet. (18/00173)
Anonymiseret
Energimærke, energimærkningsrapport, Håndbog for Energikonsulenter 2008 version 3, HB08, aftalegrundlag, destruktiv undersøgelse, boreprøve, varmerør, isolering, indberetningstidspunkt, gældende retningslinjer, bekendtgørelse nr. 824 af 24. november 2016 om energimærkning af bygninger § 45, stk. 1.
Dato for offentliggørelse: 12. marts 2018

Sider