Afgørelser

ListevisningViser 1 - 10 af 463
5. november 2018
Ophævelse og hjemvisning af Energinets grundet manglende sagsoplysning (18/00401)
Anonymiseret
Energinet, ophævelse og hjemvisning, afslag på årsbaseret nettoafregning, officialprincippet, manglende sagsoplysning.
Dato for offentliggørelse: 12. november 2018
5. november 2018
Stadfæstelse af Energistyrelsens afgørelse, da det omhandlede solcelleanlæg foruden klagers private bolig forsynede erhverv (18/00178)
Anonymiseret
Årsbaseret nettoafregning, privat beboelse, erhverv, blandet anvendelse, bimåler, forbrugsinstallation, § 21, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 999 af 29. juni 2016 om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet, § 5, stk. 2, nr. 2, i bekendtgørelse nr. 804 af 28. juni 2010 om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet.
Dato for offentliggørelse: 12. november 2018
24. september 2018
Stadfæstelse af Energitilsynets afgørelse om indtægtsrammeudmelding for FynsNet A/S for reguleringsårene 2005-2015 (18/00276)
Energitilsynet – indtægtsrammeudmelding for 2005-2015 – elforsyningsloven- kundeforhold.
Dato for offentliggørelse: 29. oktober 2018
24. september 2018
Stadfæstelse af Energitilsynets afgørelse om indtægtsrammeudmelding for Nibe Elforsyning Net for reguleringsårene 2005-2015 (18/00207)
Energitilsynet – indtægtsrammeudmelding for 2005-2015 – indtægtsrammebekendtgørelsen – korrektioner til reguleringsregnskab - § 23 – væsentlighedsvurdering foretages enkeltvis for hver regnskabsmæssig fejlpostering – væsentlighed vurderes i forhold til afgivne oplysninger i reguleringsregnskabet.
Dato for offentliggørelse: 25. september 2018
17. september 2018
Energitilsynets afgørelse om effektiviseringskrav til elnetvirksomhederne for 2017 ophæves og hjemvises (18/00206)
Effektiviseringskrav- elforsyningslovens § 70 – indtægtsrammebekendtgørelsens § 28 og 29 – klagers bevillingspligtige aktivitet, ophævelse og hjemvisning af sagen til fornyet behandling.
Dato for offentliggørelse: 18. september 2018
4. september 2018
Delvis stadfæstelse af Energitilsynets afgørelse om indtægtsrammeudmelding for Vestforsyning Net A/S for reguleringsårene 2005-2015 (18/00176)
Energitilsynet – regnskabspostering af pensionsforpligtelse – driftsomkostning – ikke retligt beskyttet - berettiget forventning.
Dato for offentliggørelse: 24. september 2018
31. august 2018
Stadfæstelse af Energistyrelsens afgørelse, da det omhandlede solcelleanlæg foruden klagers private bolig forsynede erhverv. (18/00190)
Anonymiseret
Årsbaseret nettoafregning, privat beboelse, erhverv, blandet anvendelse, forbrugsinstallation, § 20, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 999 af 29. juni 2016 om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet, § 5, stk. 2, nr. 2, i bekendtgørelse nr. 804 af 28. juni 2010 om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet.
Dato for offentliggørelse: 31. august 2018
3. august 2018
Energistyrelsens afgørelse om genoptagelse og ændring af afgørelse vedrørende godkendelse af delvis overdragelse af bevilling til netvirksomhed og transmissionsvirksomhed stadfæstet (18/00359)
Transmissionsvirksomhed - netvirksomhed - netbevilling - berettigede forventninger - elforsyningsloven § 89.
Dato for offentliggørelse: 14. august 2018
2. august 2018
Stadfæstelse af Energinets afgørelse om afslag på ansøgning om årsbaseret nettoafregning (18/00192)
Anonymiseret
Energinet - årsbaseret nettoafregning - solcelleanlæg - privat og erhvervsmæssig benyttelse - ikke muligt at adskille forbrug - Bekendtgørelse nr. 999 af 29. juni 2016 om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet.
Dato for offentliggørelse: 14. august 2018
9. juli 2018
Energinets afgørelse om afslag på ansøgning om timebaseret nettoafregning stadfæstet (18/00213)
Anonymiseret
Timebaseret nettoafregning til egenproduceret elektricitet - nettoafregningsbekendtgørelsens § 23.
Dato for offentliggørelse: 14. august 2018

Sider