Afgørelser

ListevisningViser 1 - 10 af 1687
19. juni 2018
Stadfæstelse af Energinet.dk's afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning (18/00233)
Anonymiseret
Energinet.dk - årsbaseret nettoafregning - nettoafregningsbekendtgørelsen § 21, stk. 1 - erhverv på ejendommen
Dato for offentliggørelse: 21. juni 2018
18. juni 2018
Stadfæstelse af Energistyrelsens afgørelse om energimærkning af ejendom (18/00158)
Anonymiseret
Energistyrelsen - energimærke - ansvarlig energikonsulent - ejeroplysninger - gasfyr - åbenbare fejl
Dato for offentliggørelse: 21. juni 2018
15. juni 2018
Klage afvist på grund af overskredet klagefrist (18/02330)
Anonymiseret
Randers Kommune - afvisning - klagefrist overskredet - ikke undskyldende omstændigheder - lovbekendtgørelse nr. 523 af 22. maj 2017 om varmeforsyning
Dato for offentliggørelse: 19. juni 2018
13. juni 2018
Stadfæstelse af Energitilsynets afgørelse om effektiviseringskrav (18/00211)
Energitilsynet, benchmarking, netvolumenmodellen effektiviseringskrav, elforsyningsloven § 70, stk. 2 og stk. 10, indtægtsrammebekendtgørelsen § 29, stk. 1 og § 28, stk. 1.
Dato for offentliggørelse: 18. juni 2018
1. juni 2018
Stadfæstelse af Energinets afgørelse om afslag på dispensation for manglende nettilslutning af solcelleanlægget inden den 1. januar 2016 (18/00161)
anonymiseret
Solcelleanlæg, dispensation, overgangsregel, pristillæg, sagsoplysning, irreversibel investering, bindende ubetinget aftale, købsaftale, påbegyndelse af projekt, § 7, stk. 5 i lov nr. 744 af 1. juni 2015 om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, § 47, stk. 6 i lovbekendtgørelse nr. 122 af 6. februar 2015 om fremme af vedvarende energi.
Dato for offentliggørelse: 1. juni 2018
16. maj 2018
Afvisning af klage over projektgodkendelse idet klager ikke var klageberettiget (18/00598)
Anonymiseret
Randers Kommune - Ikke klageberettiget - projektgodkendelse - ikke individuelt berørt
Dato for offentliggørelse: 17. maj 2018
9. maj 2018
Klage afvist på grund af overskredet klagefrist (18-00370)
Anonymiseret
Energitilsynet, afvisning, klagefrist overskredet, ikke undskyldende omstændigheder, lovbekendtgørelse nr. 523 af 22. maj 2017 om varmeforsyning.
Dato for offentliggørelse: 16. maj 2018
8. maj 2018
Stadfæstelse af Energinets afgørelse om afslag på forhøjet pristillæg (18/00200)
Anonymiseret
Energinet - pristillæg - § 47, stk. 7, nr. 1, i VE-loven, jf. § 8, stk. 2, nr. 2, i pristillægsbekendtgørelsen - bundet til installationsadressen, jf. § 20, stk. 1, i pristillægsbekendtgørelsen - ansøgt til forkert adresse.
Dato for offentliggørelse: 9. maj 2018
30. april 2018
Stadfæstelse af Energitilsynets afgørelse om afslag på genoptagelse (18/00196 )
Anonymiseret
Energitilsynet - afslag på genoptagelse - ikke nye faktiske oplysninger af væsentlig betydning for sagen.
Dato for offentliggørelse: 2. maj 2018
30. april 2018
Godkendelse af projektforslag for etablering af flisfyret kedelcentral og udvidelse af forsyningsområdet i Skive stadfæstet (18/00185)
Skive Kommune, varmeforsyning, projektforslag, udvidelse af forsyningsområde, biomasseanlæg, samfundsøkonomiske beregninger, kommunens skøn, brændselsforudsætninger, projektbekendtgørelsens § 17, stk. 4, relevante scenarier
Dato for offentliggørelse: 15. maj 2018

Sider