Afgørelser

ListevisningViser 1 - 10 af 1634
21. april 2017
Klage over Energitilsynets afgørelse afvist på grund af manglende klageberettigelse (1021-16-26)
Anonymiseret
Energitilsynet - klageberettigelse - varmeforsyningsloven - manglende individuel interesse - afgørelse af generel karakter.
Dato for offentliggørelse: 24. april 2017
19. april 2017
Ikke opsættende virkning i sag om godkendelse af projektforslag (1021-16-46)
Klageberettigelse, opsættende virkning
Dato for offentliggørelse: 1. maj 2017
19. april 2017
Klage over Vesthimmerlands Kommunes godkendelse af projektforslag afvist på grund af manglende klageberettigelse (1021-16-37)
Anonymiseret
Klageberettigelse - projektbekendtgørelsen - projektforslag - ikke individuel interesse.
Dato for offentliggørelse: 21. april 2017
18. april 2017
Klage over Tønder Kommunes tinglysning af forblivelsespligt afvist, idet Energiklagenævet ikke har kompetence til at behandle klagen. (1021-17-5)
Anonymiseret
Tønder Kommune - tinglysning af forblivelsespligt - tilslutningsbekendtgørelsen - afgørelsesbegrebet - Energiklagenævnets kompetence - afvisning.
Dato for offentliggørelse: 27. april 2017
7. april 2017
Energinet.dk's afslag på årsbaseret nettoafregning ophævet og hjemvist med henblik på, at Energinet.dk undersøger, om der er identitet mellem klager og klagers tidligere samlever. (1011-16-38)
Anonymiseret
Årsbaseret nettoafregning, 2 solcelleanlæg, opdeling af solcelleanlæg, dokumentation, identitet, nettoafregningsbekendtgørelsens § 21, stk. 1, nr. 2.
Dato for offentliggørelse: 18. april 2017
14. marts 2017
Energinet.dk's afslag på årsbaseret nettoafregning ophævet og hjemvist, da der skulle foretages en konkret vurdering af, om inverteren var tilsvarende den, der var gået i stykker. (1011-16-31)
Anonymiseret
Årsbaseret nettoafregning, udskiftning af inverter, vedligeholdelse, teknisk tilsvarende, konkret vurdering, nettoafregningsbekendtgørelsens § 21, stk.1, nr. 2.
Dato for offentliggørelse: 21. marts 2017
14. marts 2017
Energinet.dk's afslag på forhøjet pristillæg stadfæstet, da det omhandlede solcelleanlæg foruden klagers private bolig forsynede erhverv. (1131-17-180)
Anonymiseret
Forhøjet pristillæg - puljeordning - blandet benyttelse - husstandsbegrebet - erhverv - landbrugsejendom - VE-lovens § 47, stk. 7, nr. 1.
Dato for offentliggørelse: 15. marts 2017
11. marts 2017
Klage afvist på grund af overskredet klagefrist. (1011-17-11)
Anonymiseret
Klagefrist - ikke undskyldende omstændigheder - nettoafregningsbekendtgørelsen.
Dato for offentliggørelse: 15. marts 2017
11. marts 2017
Energinet.dk's afslag på forhøjet pristillæg ophævet og hjemvist, da Energinet.dk ikke havde foretaget en konkret vurdering af, om det omhandlede solcelleanlæg forsynede privat beboelse. (1131-16-46)
Anonymiseret
Forhøjet pristillæg - puljeordning - privat beboelse - erhverv - officialprincip - VE-lovens § 47, stk. 7, nr. 1.
Dato for offentliggørelse: 15. marts 2017
6. marts 2017
Aktindsigt - delvist imødekommet (1024-17-5)
Anmodning om aktindsigt i en verserende retssags processkrifter delvist imødekommet, offentlighedslovens § 27, nr. 4, egne processkrifter undtaget, ekstrahering, meroffentlighed
Dato for offentliggørelse: 10. marts 2017

Sider