Afgørelser

ListevisningViser 1 - 10 af 1665
10. januar 2018
Afvisning af klage på grund af overskredet klagefrist (1131-17-389)
Anonymiseret
Afvisning, klagefrist overskredet, ikke undskyldende omstændigheder, lovbekendtgørelse nr. 1288 af 27. oktober 2016 om lov om fremme af vedvarende energi.
Dato for offentliggørelse: 16. januar 2018
22. december 2017
Stadfæstelse af Energinet.dk's afgørelse om bortfald af afgiftsfritagelse for det elforbrug, der overstiger 100 GWh årligt (1011-15-25)
Elforsyningslovens § 9, afgiftsfritagelse, forbrugssted, elforbruger, forbrugsinstallation, PSO
Dato for offentliggørelse: 22. december 2017
22. december 2017
Stadfæstelse af EUDP-bestyrelsens afgørelse om afslag på ansøgning om tilskud til EUDP 2016 (J.nr. 1121-16-1)
EUDP, stadfæstelse med ændret begrundelse, begrundelsesmangel, retlig prøvelse
Dato for offentliggørelse: 22. december 2017
18. december 2017
Energitilsynets afgørelse vedrørende E.ON Produktion Danmark A/S' prisfastsættelse i perioden 2007-2012 stadfæstes. (1021-16-12)
Energitilsynet - prissætning på fjernvarme - ikke konkret begrundet mistanke om eller grundlag for at antage, at varmeforsyningsloven er overtrådt.
Dato for offentliggørelse: 12. januar 2018
18. december 2017
Stadfæstelse af Energitilsynets afgørelse vedrørende SEAS-NVE Net A/S' afvisning af moderselskabsgaranti som sikkerhedsstillelse (1011-17-14)
Energitilsynet - sikkerhedsstillelse - moderselskabsgaranti - kreditværdighed betænkelig i forhold til sikkerhedens størrelse - standardaftalen - elforsyningsloven.
Dato for offentliggørelse: 20. december 2017
18. december 2017
Stadfæstelse af Energitilsynets afgørelse vedrørende Syd Energi Net A/S' afvisning af moderselskabsgaranti som sikkerhedsstillelse (1011-17-18)
Energitilsynet - sikkerhedsstillelse - moderselskabsgaranti - kreditværdighed betænkelig i forhold til sikkerhedens størrelse - standardaftalen - elforsyningsloven.
Dato for offentliggørelse: 20. december 2017
18. december 2017
Stadfæstelse af Energistyrelsens afgørelse om afslag på ansøgning om tilskud til biomassekonvertering (1131-17-277)
Anonymiseret
Energistyrelsen - ansøgning om tilskud til biomassekonvertering - afslag - hjemmelsgrundlag ophævet - afgørelsesbegrebet - ikke retligt beskyttet berettiget forventning om behandling af ansøgning - VE til proces loven.
Dato for offentliggørelse: 20. december 2017
28. november 2017
Hjemvisning - Energitilsynet skal tillade indregning af overskud i fjernvarmeprisen fra 1. januar 2012 og beregne konsekvenserne af Energitilsynets afgørelse af 4. september 2015, som i øvrigt stadfæstes. (1021-17-13)
Ikke anonymiseret
Fastsættelse af fjernvarmepris, jf. varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, udstedelse af pålæg efter varmeforsyningslovens § 21, stk. 4, kompetence, efterregulering, tilladelse til indregning af overskud i fjernvarmeprisen, konsekvensberegning, elforsyningslovens § 75, stk. 2. (Genoptagelse af j. nr. 1021-15-99).
Dato for offentliggørelse: 7. december 2017
28. november 2017
Stadfæstelse af Energitilsynets afgørelse om anmeldelse af priseftervisning for levering af varme til Tønder Fjernvarmeselskab A.m.b.a. i perioden fra den 1. januar 2015 til den 8. januar 2015 (1021-16-45)
Energitilsynet - pligt til at anmelde priseftervisninger - ophørt leveringsforhold - dispensation fra anmeldelsespligt - varmeforsyningsloven - anmeldelsesbekendtgørelsen.
Dato for offentliggørelse: 7. december 2017
27. november 2017
Havvindmølleprojektet Vesterhav Syd, Vattenfall Vindkraft A/S, afvisning grundet manglende klageberettigelse (Energiklagenævnet har i 2017 truffet afgørelse i yderligere 260 klagesager med afvisning pga. manglende klageberettigelse med samme begrundelse) (1131-17-238)
Anonymiseret
Afvisning, manglende klageberettigelse, ikke individuel og væsentlig interesse, støjproblematik har ikke indvirkning på klageberettigelse, retlige konsekvenser af EU-dommene C-290/15 og C-379/15, vindmøllebekendtgørelsen, VE-loven, elforsyningsloven
Dato for offentliggørelse: 8. januar 2018

Sider