Afgørelser

ListevisningViser 1 - 10 af 1640
19. september 2017
Klage tillagt opsættende virkning (1011-17-25)
Ekstraheret afgørelse
Klage, Energinet.dk, SK4, opsættende virkning
Dato for offentliggørelse: 20. september 2017
8. august 2017
Afslag på årsbaseret nettoafregning stadfæstet, fordi betingelsen om ikke-erhvervsmæssig brug ikke var opfyldt (1011-16-44)
Lov om elforsyning, årsbaseret nettoafregning, ikke-erhvervsmæssig brug, nettoafregningsbekendtgørelsens § 21, stk. 1, nr.1, kommune
Dato for offentliggørelse: 12. september 2017
14. juni 2017
Stadfæstelse af Energistyrelsens afslag på dispensation fra prisloftet for affaldsvarme for 2016 (1021-16-17)
Energistyrelsen - dispensation fra prisloftet for affaldsvarme - ikke særlige forhold af hensyn til forsyningssikkerheden - prisloftbekendtgørelsen § 4, stk. 5, og § 8, stk. 5.
Dato for offentliggørelse: 8. august 2017
14. juni 2017
Stadfæstelse af Energistyrelsens afslag på dispensation fra prisloftet for affaldsvarme for 2016 (1021-16-20)
Energistyrelsen - dispensation fra prisloftet for affaldsvarme - ikke særlige forhold af hensyn til forsyningssikkerheden - prisloftbekendtgørelsen § 4, stk. 5, og § 8, stk. 5.
Dato for offentliggørelse: 7. august 2017
14. juni 2017
Stadfæstelse af Energitilsynets afgørelse om, at AffaldVarme Aarhus' vilkår for direkte fjernvarmetilslutning af et bofællesskabs beboere ikke er i strid med varmeforsyningsloven. (1021-16-24)
Anonymiseret
Energitilsynet - vilkår for direkte fjernvarmetilslutning - bofællesskab - de faktiske omkostninger ved anlægsarbejdet - udskiftning af eksisterende ledningsnet - varmeforsyningsloven § 20, stk. 1 og 6, jf. § 21, stk. 4.
Dato for offentliggørelse: 3. august 2017
14. juni 2017
Genoptagelse af stadfæstelse af Energinet.dk´s afslag på årsbaseret nettoafregning stadfæstet pga at solcelleanlægget ikke tilsluttet egen forbrugsinstallation, og det anvendes privat og erhvervsmæssigt (1011-16-30)
Anonymiseret
Solcelleanlæg, årsbaseret nettoafregning, erhvervsmæssig elforbrug, forbrugsinstallation, bimåler, nettoafregningsbekendtgørelsens § 21, stk. 1, nr.1, jf. § 5, stk. 2, nr. 2 i bekendtgørelse nr. 804 af 28. juni 2010.
Dato for offentliggørelse: 13. september 2017
21. april 2017
Klage over Energitilsynets afgørelse afvist på grund af manglende klageberettigelse (1021-16-26)
Anonymiseret
Energitilsynet - klageberettigelse - varmeforsyningsloven - manglende individuel interesse - afgørelse af generel karakter.
Dato for offentliggørelse: 24. april 2017
19. april 2017
Ikke opsættende virkning i sag om godkendelse af projektforslag (1021-16-46)
Klageberettigelse, opsættende virkning
Dato for offentliggørelse: 1. maj 2017
19. april 2017
Klage over Vesthimmerlands Kommunes godkendelse af projektforslag afvist på grund af manglende klageberettigelse (1021-16-37)
Anonymiseret
Klageberettigelse - projektbekendtgørelsen - projektforslag - ikke individuel interesse.
Dato for offentliggørelse: 21. april 2017
18. april 2017
Klage over Tønder Kommunes tinglysning af forblivelsespligt afvist, idet Energiklagenævet ikke har kompetence til at behandle klagen. (1021-17-5)
Anonymiseret
Tønder Kommune - tinglysning af forblivelsespligt - tilslutningsbekendtgørelsen - afgørelsesbegrebet - Energiklagenævnets kompetence - afvisning.
Dato for offentliggørelse: 27. april 2017

Sider