Afgørelser

ListevisningViser 1 - 10 af 1674
13. april 2018
Godkendelse af projektforslag om fjernvarmeforsyning af Nordborg, Havnbjerg, Svenstrup, Guderup og Egen stadfæstet (18/00172)
Sønderborg Kommune, varmeforsyning, projektforslag, biomasseanlæg, samfundsøkonomiske beregninger, rammerne for kommunens skøn, inhabilitet
Dato for offentliggørelse: 19. april 2018
3. april 2018
Klage afvist på grund af overskredet klagefrist (18/00405)
Anonymiseret form
Energistyrelsen, afvisning, klagefrist overskredet, ikke undskyldende omstændigheder, lovbekendtgørelse nr. 999 af 29. juni 2016 om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet
Dato for offentliggørelse: 3. april 2018
19. marts 2018
Klage over energimærkningsrapport - registrering af opvarmet areal (18/00164)
Anonymiseret
Klage over energimærkningsrapport, Håndbog for energikonsulenter 2014, korrekt registrering af ejendommens opvarmede areal, varmepumpe, el-paneler, brændeovn, åben forbindelse mellem stue og 1. sal, lov om fremme af energibesparelser i bygninger
Dato for offentliggørelse: 22. marts 2018
6. marts 2018
Stadfæstelse af Energistyrelsens afgørelse om fastholdelse af energimærkningsrapporten, da energikonsulenten havde fulgt gældende retningslinjer for energimærkningen på indberetningstidspunktet. (18/00173)
Anonymiseret
Energimærke, energimærkningsrapport, Håndbog for Energikonsulenter 2008 version 3, HB08, aftalegrundlag, destruktiv undersøgelse, boreprøve, varmerør, isolering, indberetningstidspunkt, gældende retningslinjer, bekendtgørelse nr. 824 af 24. november 2016 om energimærkning af bygninger § 45, stk. 1.
Dato for offentliggørelse: 12. marts 2018
26. februar 2018
Klage afvist på grund af overskredet klagefrist (18/00160)
Anonymiseret
Klagefrist overskredet - ikke oprejsningsbevilling - ingen undskyldende omstændigheder - kontortids ophør - Energiklagenævnets forretningsorden § 7, stk. 2 - klaget 6 timer for sent.
Dato for offentliggørelse: 27. februar 2018
26. februar 2018
Klage over Energimærkningsrapport vedrørende registrering af hulmursisolering (18/00168 )
Anonymiseret
Klage over Energimærkningsrapport. Ikke registreret hulmursisolering i Energimærkningsrapporten. Klager har efterfølgende konstateret hulmursisolering. Destruktive indgreb i form af boreprøver. Energikonsulenten fulgt de gældende retningslinjer på besigtigelsestidspunktet. Stadfæstelse af Energistyrelsens afgørelse.
Dato for offentliggørelse: 7. marts 2018
26. februar 2018
Klage afvist på grund af overskredet klagefrist (18/00361)
Anonymiseret
Energistyrelsen, afvisning, klagefrist overskredet, ikke undskyldende omstændigheder, lovbekendtgørelse nr. 999 af 29. juni 2016 om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet.
Dato for offentliggørelse: 6. marts 2018
10. januar 2018
Afvisning af klage på grund af overskredet klagefrist (1131-17-389)
Anonymiseret
Afvisning, klagefrist overskredet, ikke undskyldende omstændigheder, lovbekendtgørelse nr. 1288 af 27. oktober 2016 om lov om fremme af vedvarende energi.
Dato for offentliggørelse: 16. januar 2018
3. januar 2018
Energiklagenævnet imødekommer ikke anmodningen om opsættende virkning (1131-17-362)
Opsættende virkning, vindmølle, pristillæg
Dato for offentliggørelse: 12. marts 2018
3. januar 2018
Anmodning om opsættende virkning imødekommes ikke (1131-17-361)
Opsættende virkning, vindmølle, pristillæg
Dato for offentliggørelse: 22. marts 2018

Sider