Afgørelser

ListevisningViser 1 - 10 af 1731
3. december 2018
Afvisning af anmodning om opsættende virkning (18/03743)
Opsættende virkning - tilkendegivelse - afgørelsesbegrebet - ikke forvaltningsretlig afgørelse - afvisning - forrentning af indskudskapital - varmeforsyningslovens § 26, stk. 1.
Dato for offentliggørelse: 7. december 2018
30. november 2018
Klage tillagt opsættende virkning (18/04407)
Opsættende virkning - forrentning af indskudskapital, overdækning, påbud om tilbageførsel af indregnet forrentning, samtidighedsbetragtningen, klagers økonomiske situation.
Dato for offentliggørelse: 3. december 2018
27. november 2018
Klage over etableringstilladelse til havvindmølleparken Vesterhav Syd afvist grundet manglende klageberettigelse (18/00227)
Kystnær havvindmøllepark Vesterhav Syd, Vattenfall Vindkraft A/S, erhvervsvirksomheder, brancheforening, afvisning, manglende klageberettigelse, VE-loven.
Dato for offentliggørelse: 27. november 2018
26. november 2018
Stadfæstelse af Energinets afgørelse om afslag på forhøjet pristillæg (18/02046)
Anonymiseret
Solcelleanlæg, forhøjet pristillæg, betinget købsaftale, tilsagn, ændring af anlæg, påbegyndelse af projektet, § 5, stk. 1, nr. 6, og § 47, stk. 7, nr. 1, i lovbekendtgørelse nr. 1288 af 27. oktober 2016 af lov om fremme af vedvarende energi, § 12, stk. 4, nr. 8, og § 12, stk. 9, 1. pkt., i bekendtgørelse nr. 1114 af 18. september 2015 om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere.
Dato for offentliggørelse: 30. november 2018
20. november 2018
Afvisning af klage på grund af manglende klageberettigelse (18/00247)
Anonymiseret
Klageberettigelse - ikke individuelt berørt - introduktionstilbud og graduerede abonnementsbidrag - varmeforsyningsloven.
Dato for offentliggørelse: 23. november 2018
13. november 2018
Delvis stadfæstelse af Energinets afgørelse i sag om ansøgning om tilskud til produktion af elektricitet fra et industrielt kraftvarmeværk (18/00194)
Tilskud, elproduktion, industrielt kraftvarmeværk, brændsel, naturgas, raffinaderigas, sagsoplysning, officialprincippet, § 58 c, stk. 1, og § 58 c, stk. 6, i lov nr. 1283 af 24. november 2015 om ændring af lov om elforsyning og lov om Energinet.dk, Lovforslag nr. L 11, Folketinget 2015-16, Forslag til Lov om ændring af lov om elforsyning og lov om Energinet.dk (Støtte til eksisterende naturgasfyrede industrielle kraftvarmeværker m.v.).
Dato for offentliggørelse: 20. november 2018
5. november 2018
Ophævelse og hjemvisning af Energinets grundet manglende sagsoplysning (18/00401)
Anonymiseret
Energinet, ophævelse og hjemvisning, afslag på årsbaseret nettoafregning, officialprincippet, manglende sagsoplysning.
Dato for offentliggørelse: 12. november 2018
5. november 2018
Anmodning om aktindsigt delvis imødekommet (18/08107)
Anonymiseret
Offentlighedslovens § 7, stk. 1 og § 23, stk. 1, internt arbejdsdokument.
Dato for offentliggørelse: 12. november 2018
5. november 2018
Stadfæstelse af Energistyrelsens afgørelse, da det omhandlede solcelleanlæg foruden klagers private bolig forsynede erhverv (18/00178)
Anonymiseret
Årsbaseret nettoafregning, privat beboelse, erhverv, blandet anvendelse, bimåler, forbrugsinstallation, § 21, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 999 af 29. juni 2016 om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet, § 5, stk. 2, nr. 2, i bekendtgørelse nr. 804 af 28. juni 2010 om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet.
Dato for offentliggørelse: 12. november 2018
29. oktober 2018
Klage over etableringstilladelse til havvindmølleparken Vesterhav Syd afvist grundet manglende klageberettigelse (18/00398)
Kystnær havvindmøllepark Vesterhav Syd, Vattenfall Vindkraft A/S, grundejerforening, afvisning, manglende klageberettigelse, VE-loven.
Dato for offentliggørelse: 12. november 2018

Sider