Ændring af områdeafgrænsning kunne udgøre øget varmebehov efter § 15, stk. 4

Journalnummer: 
J.nr. 1021-12-4
Dato for afgørelse: 
Mandag, 10 september, 2012 - 02:00
Dato for offentliggoerelse: 
Torsdag, 13 september, 2012 - 02:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Projektbekendtgørelsens §§ 7, stk. 2 og 15, stk. 4, områdeafgrænsning, øget varmebehov.
Lovgivningsområde: