Århus Kommunes tilbagebetaling af overdækning i Varmeplan Århus og Fjernvarme Århus som følge af for høje fjernvarmepriser i årene 2003 og frem. Sagerne er behandlet under j.nr.: 21-594 - 21-674 + 21-676 - 21-680 + 21-773 - 21-780 + 21-804 + 21-808 - 21-8

Journalnummer: 
J.nr. 21-661
Dato for afgørelse: 
Onsdag, 9 januar, 2008 - 01:00
Dato for offentliggoerelse: 
Torsdag, 10 januar, 2008 - 01:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Et eksempel på de enslydende afgørelser offentliggøres i anonymiseret form.
Lovgivningsområde: