Vindmølle var ikke-eksisterende i henhold til vindmøllebekendtgørelsen

Journalnummer: 
J.nr. 11-81
Dato for afgørelse: 
Tirsdag, 16 december, 2003 - 01:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
       Sagen har været indbragt for domstolene. Højesteret har ved dom af 23. aug. 2010.  frifundet Energiklagenævnet.
Lovgivningsområde: