Vindmølle som ikke-eksisterende i henhold til vindmøllebekendtgørelsen

Journalnummer: 
J.nr. 11-21
Dato for afgørelse: 
Tirsdag, 7 december, 2004 - 01:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Sagen har været indbragt for domstolene. Vestre Landsret har ved dom af 27. sep.        2011 frifundet Energiklagenævnet. http://soeg.ekn.dk/Afgorelser/Domme/1013-10-5-dom.pdfDommen kan læses her.