Vilkår for overdragelse af transmissionsledning

Journalnummer: 
J.nr. 1021-11-51
Dato for afgørelse: 
Mandag, 12 marts, 2012 - 01:00
Dato for offentliggoerelse: 
Tirsdag, 13 marts, 2012 - 01:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Varmeforsyningslovens § 23 f, transmissionsledning, vilkår, kompetence, partshøring.
Lovgivningsområde: