Videresendelse af anmodning om afbrydelse af klagefrist i medfør af forvaltningslovens § 17

Journalnummer: 
J.nr. 1022-47
Dato for afgørelse: 
Onsdag, 12 maj, 2010 - 02:00
Dato for offentliggoerelse: 
Tirsdag, 22 juni, 2010 - 02:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Forvaltningslovens § 17, aktindsigt, videresendelse, forvaltningslovens § 7, stk. 2, klagefrist.
Form: 
Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form
Lovgivningsområde: