Vedtægtsændringer i en række selskaber, der er koncernforbundne