Tilslutningspligt - hjemvisning på grund af manglende begrundelse

Journalnummer: 
J.nr. 1021-303
Dato for afgørelse: 
Tirsdag, 28 september, 2010 - 02:00
Dato for offentliggoerelse: 
Torsdag, 7 oktober, 2010 - 02:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Tilslutningspligt, hjemvisning, begrundelse, fornyet behandling, forvaltningslovens §§ 22 og 24, officialmaksimen..
Form: 
Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form.
Lovgivningsområde: