Tilslutnings- og forblivelsespligt til Løgstør Fjernvarmeværk A.m.b.A.

Journalnummer: 
J.nr. 1021-19
Dato for afgørelse: 
Mandag, 20 oktober, 2008 - 02:00
Dato for offentliggoerelse: 
Mandag, 27 oktober, 2008 - 01:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Projektforslag, tilslutnings- og forblivelsespligt, mangelfuld begrundelse
Form: 
Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form
Lovgivningsområde: