Tilslutnings- og forblivelsespligt - hjemvisning grundet manglende partshøring 

Journalnummer: 
J.nr. 1021-10-2
Dato for afgørelse: 
Torsdag, 23 december, 2010 - 01:00
Dato for offentliggoerelse: 
Mandag, 10 januar, 2011 - 01:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
Tilslutningspligt, forblivelsespligt, hjemvisning, partshøring, forvaltningslovens § 19.
Form: 
Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form.
Lovgivningsområde: