Tilladelse til delstrækning af naturgasrørledninger på dansk havområde - anmodning om opsættende virkning 

Journalnummer: 
J.nr. 1111-1
Dato for afgørelse: 
Tirsdag, 2 marts, 2010 - 01:00
Dato for offentliggoerelse: 
Mandag, 7 juni, 2010 - 02:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
English version: please click herehttp://soeg.ekn.dk/Afgorelser/N-Kontinentalsoklen/2010_1111-1_ops%C3%A6ttende_virkning_FMD_UK_48869.pdf. Opsættende virkning, delstrækning af naturgasrørledninger på dansk havområde