Tilladelse til delstækning af naturgasrørledninger på dansk havområde 

Journalnummer: 
J.nr. 1111-1
Dato for afgørelse: 
Mandag, 31 maj, 2010 - 02:00
Dato for offentliggoerelse: 
Mandag, 7 juni, 2010 - 02:00
Ekstra oplysninger (fx. emneord, reference til andre sager mm): 
English version: please click herehttp://soeg.ekn.dk/Afgorelser/N-kontinentalsoklen/2010_1111-1_gasledning_UK_49725.pdf. Delstrækning af naturgasrørledninger på dansk havområde, VVM-redegørelse, Espoo-konventionen, klageberettigelse
Lovgivningsområde: